ผ้าตุ้ม ในภาษาเหนือ แปลว่า ผ้าเช็ดตัว

Leave a Reply