ผ้าหลบ ในภาษาเหนือ แปลว่า ผ้าปูที่นอน

Leave a Reply