ผ้าเจ๊ดตี๋น

ผ้าเจ๊ดตี๋น ในภาษาเหนือ แปลว่า ผ้าเช็ดเท้า

Leave a Reply