ฝนต๊กฮำหัว

ฝนต๊กฮำหัว ในภาษาเหนือ แปลว่า ฝนตกใส่

Leave a Reply