ฝนอ่อย

ฝนอ่อย ในภาษาเหนือ แปลว่า ฝนตกปรอยๆ

Leave a Reply