ฝั้งๆ โวยๆ

ฝั้งๆ โวยๆ ในภาษาเหนือ แปลว่า รีบๆ เร็วๆ

Leave a Reply