ฝาดหยั่งก้นตุ๊

ฝาดหยั่งก้นตุ๊ ในภาษาเหนือ แปลว่า รสเปรี้ยวมาก

Leave a Reply