ฟังละ มันแกนหู

ฟังละ มันแกนหู ในภาษาเหนือ แปลว่า ฟังแล้วมันเสียดหู

Leave a Reply