ฟั่งปิ๊กบ้าน

ฟั่งปิ๊กบ้าน ในภาษาเหนือ แปลว่า รีบกลับบ้าน

Leave a Reply