มดขบต๋า

มดขบต๋า ในภาษาเหนือ แปลว่า มดกัดตา

Leave a Reply