มันหยังจะอั้นล้ำเหลือ

มันหยังจะอั้นล้ำเหลือ ในภาษาเหนือ แปลว่า อะไรมันจะขนาดนั้นนักหนา

Leave a Reply