มานี่เกิ่น

มานี่เกิ่น ในภาษาเหนือ แปลว่า มานี่ก่อน

Leave a Reply