มานี่แล่

มานี่แล่ ในภาษาเหนือ แปลว่า มานี่เถอะนะ

Leave a Reply