มาฮั้นละ

มาฮั้นละ ในภาษาเหนือ แปลว่า มานู่นละ

Leave a Reply