มีซะตังนักขนาดก๊ะ

มีซะตังนักขนาดก๊ะ ในภาษาเหนือ แปลว่า มีเงินมากนักเหรอ

Leave a Reply