มีดยับ, มีดแซม ในภาษาเหนือ แปลว่า กรรไกร

Leave a Reply