มีตังค์นักน่อ

มีตังค์นักน่อ ในภาษาเหนือ แปลว่า มีเงินเยอะนะ?

Leave a Reply