มีอะหยังหื้อจ่วยก่อ

มีอะหยังหื้อจ่วยก่อ ในภาษาเหนือ แปลว่า มีอะไรให้ช่วยไหม

Leave a Reply