มีไหน

มีไหน ในภาษาเหนือ แปลว่า อยู่ไหน

Leave a Reply