มืดซุ้มซิ้ม

มืดซุ้มซิ้ม ในภาษาเหนือ แปลว่า มืดนิดๆ

Leave a Reply