มืดสะลุ้ม

มืดสะลุ้ม ในภาษาเหนือ แปลว่า มืดสลัวๆ

Leave a Reply