มืดแถ้ก

มืดแถ้ก ในภาษาเหนือ แปลว่า มืดสนิท

Leave a Reply