ม่วนขนาด

ม่วนขนาด ในภาษาเหนือ แปลว่า สนุกมากๆ สนุกสุดๆ

Leave a Reply