ม่วนแต้ๆ

ม่วนแต้ๆ ในภาษาเหนือ แปลว่า สนุกมากๆ

Leave a Reply