ม่ะแต๋งซั้ง

ม่ะแต๋งซั้ง ในภาษาเหนือ แปลว่า แตงล้าน

Leave a Reply