ม้านแดด

ม้านแดด ในภาษาเหนือ แปลว่า ผิวเกรียมเพราะโดนแดด

Leave a Reply