ยะก๋านตี้ไหน

ยะก๋านตี้ไหน ในภาษาเหนือ แปลว่า ทำงานที่ไหน

Leave a Reply