ยะหยังกิ๋น

ยะหยังกิ๋น ในภาษาเหนือ แปลว่า ทำอะไรกิน

Leave a Reply