ยะหยังอยู่

ยะหยังอยู่ ในภาษาเหนือ แปลว่า ทำอะไรอยู่

Leave a Reply