ยะหยั๋งอยู่

ยะหยั๋งอยู่ ในภาษาเหนือ แปลว่า ทำอะไรอยู่

Leave a Reply