ยะไดมากิ๋นข้าวคนเดว

ยะไดมากิ๋นข้าวคนเดว ในภาษาเหนือ แปลว่า ทำไมมากินข้าวคนเดียว

Leave a Reply