ยั้งปากพ่อง

ยั้งปากพ่อง ในภาษาเหนือ แปลว่า หยุดพูดบ้าง

Leave a Reply