ยางมัดผม ในภาษาเหนือ แปลว่า ยางรัดผม

Leave a Reply