ยามใด

ยามใด ในภาษาเหนือ แปลว่า ตอนไหน, เวลาไหน

Leave a Reply