ยินดีจ้าว

ยินดีจ้าว ในภาษาเหนือ แปลว่า ขอบคุณค่ะ

Leave a Reply