ยุบเหล้า

ยุบเหล้า ในภาษาเหนือ แปลว่า เมาเหล้าจนทรุดหลับไป

Leave a Reply