ยูสะหลาด

ยูสะหลาด ในภาษาเหนือ แปลว่า ไม่กวาดทางมะพร้าว

Leave a Reply