ย่างก๋าย

ย่างก๋าย ในภาษาเหนือ แปลว่า เดินผ่าน

Leave a Reply