รถเครื่อง

รถเครื่อง ในภาษาเหนือ แปลว่า รถมอเตอร์ไซด์

Leave a Reply