รอสักกำเน้อ

รอสักกำเน้อ ในภาษาเหนือ แปลว่า รอสักครู่นะ

Leave a Reply