ลดแหมน้อยได้ก่อเจ้า

ลดแหมน้อยได้ก่อเจ้า ในภาษาเหนือ แปลว่า ลดอีกนิดได้ไหม

Leave a Reply