ลมจั๊ก

ลมจั๊ก ในภาษาเหนือ แปลว่า ลมบ้าหมู

Leave a Reply