ละอ่อนต่อนแต่น

ละอ่อนต่อนแต่น ในภาษาเหนือ แปลว่า เด็กๆ

Leave a Reply