ลายขุ่ยหยุ่ย

ลายขุ่ยหยุ่ย ในภาษาเหนือ แปลว่า ลายพร้อย หรือลายเป็นดอกดวง

Leave a Reply