ลุกไหนมา

ลุกไหนมา ในภาษาเหนือ แปลว่า มาจากไหน

Leave a Reply