ลูกเหย

ลูกเหย ในภาษาเหนือ แปลว่า ลูกเอ๋ย

Leave a Reply