ล่นโตย

ล่นโตย ในภาษาเหนือ แปลว่า วิ่งตาม

Leave a Reply