ล่าย ในภาษาเหนือ แปลว่า โกหก , หลอก

Leave a Reply