ล้างหน้าล้างต๋า

ล้างหน้าล้างต๋า ในภาษาเหนือ แปลว่า ล้างหน้าล้างตา

Leave a Reply