ล้ำไป

ล้ำไป ในภาษาเหนือ แปลว่า เกินไป

Leave a Reply